Форма запиту на інформацію

ЗАПИТ   НА   ІНФОРМАЦІЮ

      Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати________________________________________________________________

                  (вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

Запитувану  інформацію  прошу  надати  у  визначений  законом  строк (необхідне зазначити) на поштову адресу_____________________________________________

                                                                                                                                                                                              (поштовий індекс, область, район, населений  пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу ___________________________________________________

телефаксом ____________________________________________________________

за телефоном___________________________________________________________

« ___ » _____________ 20 ___ року                                   _______________________

                                                                                                         (підпис запитувача інформації)

 

 

 Завідувачу ЛДНЗ № 4

                                               Леусенко К.І.

                                               Прохоренка Сергія Івановича,

                                               який мешкає за адресою:

                                               мікрорайон 3, буд. 3, кв. 3

                                               тел. 000-000-00-00

Заява

Прошу Вас розібратися в конфліктній ситуації, яка сталася між (ОПИС СИТУАЦІЇ ТА ФАКТІВ). Прошу Вас надати відповідь у письмовій формі.

 

05.01.2015                                                     (підпис)

 

Вих. № 08-46/П–01-01 від 14.01.2015                             Штамп закладу

ПІБ виконавця, підпис                             

вх. № 08-46/П-01

Розпорядник інформації: Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 4 «Золотий ключик»

Запитувач ________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача інформації, поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)