В дошкільному навчальному закладі працює 5 груп:  3 групи з 9 - ти годинним режимом роботи: група раннього віку, середня група, старша група. 1 група  - 24 год.: різновікова група. Працює чергова група (молодша) з 10,5 год. з  7.00 год. до 17.30 год.
Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється протягом року на підставі:
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють;
 • медичної довідки про стан здоров*я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтва про народження.
До груп з ціцлодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років.
За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:
 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров*я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

  Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов*язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

Прийом дитини без щеплень в садочок

    За інформацією Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua), згідно п. 6 “Положення про дошкільний навчальний заклад”, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11 2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник зобов’язаний прийняти дитину до закладу освіти. Додатково повідомляємо, що роз’яснення щодо зарахування дітей, у яких відсутні щеплення, до навчальних закладів надано у спільному листі Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я від 29.09.2014 р. № 1/9-500 / № 04.01.16/28103 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення». Однак, слід пам’ятати, що в усьому світі широко практикується вакцинація дітей, що запобігає поширенню інфекційних хвороб.

    Згідно зі статтею 12 Зако­ну України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІП батьки не­суть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток.  У свою чергу батькам, які використовують право відмовитися від щеплень, слід пам'ятати, що відмова від вакцинації є також пев­ним ризиком для здоров'я дитини, адже профілактичні щеплення сприяють формуванню імунітету.    

Радимо батькам не уникати щеплень, дотримуватися графіку їх проведення, що сприятиме збереженню здоров’я кожної дитини.

Плата за харчування дитини в дошкільному закладі

     З 01 січня 2015 року вступив у силу Закон України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (далі Закон).

    Пунктом 4 Закону внесені зміни до статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» вилучено безкоштовне харчування дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, у комунальних дошкільних навчальних закладах та його відшкодування державою. 

     Пунктом 29 Закону внесені зміни до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту, а саме:

     5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

     Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".

     Розмір плати за харчування дітей у ДНЗ установлюють за поданням закладів місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, організації та установи, які перебувають у державній (комунальній) власності та мають у своєму підпорядкуванні дошкільні навчальні заклади з урахуванням матеріального стану сім’ї та режиму роботи закладу. Така норма передбачена п.2.2 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.02 р. № 667 (далі – Порядок № 667).

     Вартість харчування однієї дитини на день розраховує бухгалтерія, відповідно до норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 р. № 1591, постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 року № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» та цін на продукти. Обчислюється даний показник шляхом множення вартості денної норми продуктів харчування в грамах (брутто) для однієї дитини (з урахуванням її віку та кратності харчування) на середню ціну, що діє у цій місцевості на момент складання кошторису.

     Після подання таких розрахунків управлінням освіти і науки органи місцевого самоврядування визначають розмір батьківської плати та видають розпорядження (рішення) про встановлення вказаної плати.

     Пунктом 2.9 Порядку № 667 визначено, що батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу. За дні, у які дитина не відвідувала навчальний заклад ( у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період тощо), плата з батьків не справляється.

Пільги на харчування

     Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

     Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо.

     Пунктом 2.10 Порядку № 667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

     У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (із змінами). У такому разі адміністрація навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

     На підставі Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах пільгами на харчування користуються наступні категорії дітей:

 • діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування;  
 • діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму, встановленого Законом України "Про державну соціальну допомогумалозабезпесеним сім*ям";
 • діти з інвалідністю;
 • діти з особливими освітніми потребами;
 • діти, батьки яких учасники АТО;
 • діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або із числа внутрішнього переміщення осіб;
 • діти грудного та раннього віку, які постраждали унаслідок Чорнобильскої катастрофи
 • 50% від вартості діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей.

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

     Діти з малозабезпечених сімей:

 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення (оригінал) - 1 шт. (поновлюється 1 раз у півроку) 
 • Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт. 
 • Довідка форма № 3 - 1 шт. 

     Діти-сироти (опікуни): 

 • Ксерокопія свідоцтва про народження дитини - 1 шт. 
 • Ксерокопія рішення суду про опікунство - 1 шт.

    Діти з інвалідністю

 • Ксерокопія свідоцтва про народження - 1 шт.
 • Ксерокопія медичного висновку на дитину-інваліда (довідка МСЕК для інваліда з дитинства) - 1 шт.

    Діти з особливими освітніми потребами:

 • Ксерокопія свідоцтва про народження - 1 шт.
 • Наказ по закладу про зарахування дитини до інклюзивної групи - 1 шт.

   Діти, батьки яких учасники АТО:

 • Ксерокопія свідоцтва про народження - 1 шт.
 • Ксерокопія посвідчення УБД одного з батьків - 1 шт.

   Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або із числа внутрішнього переміщення осіб:

 • Ксерокопія свідоцтва про народження - 1 шт.
 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи - 1 шт.

   Діти грудного та раннього віку, які постраждали унаслідок Чорнобильскої катастрофи:

 • Ксерокопія свідоцтва про наордження - 1 шт.
 • Ксерокопія посвідчення одного з батьків, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи - 1 шт.

   Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років) (оплата за харчування 50 %):

 • Ксерокопія свідоцтв про народження всіх дітей - по 1 шт. 
 • Ксерокопія посвідчення багатодітної сім'ї - 1 шт. 
 • Довідка форма № 3 - 1 шт. 

     Для одиноких матерів пільги Законом не передбачені. 

     Документи подаються при зарахуванні дитини в дитячий садок або на момент встановлення пільг.  Пільга встановлюється з моменту подачі всіх документів.

     Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:

 • статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами);
 • статтею 30 Закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( зі змінами)
 • постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами);
 • Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667.