Звіт про  надходження  звернень  громадян  за  показниками Класифікатора за 2019  та  2020 роки

I.  Характеристика звернення

1. За формою надходження

 

 

2019

2020

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

1.1. Поштою (електронною поштою)             0  
1.1.1 За допомогою засобів телефонного зв*язку             0  
1.2. На особистому прийомі 4 4 0 5 4 2 0  
  1.3. Через уповноважену особу             0  
  1.4. Через органи влади             0  
  1.5. Через засоби масової інформації             0  
  1.6. Від інших органів, установ, організацій             0  
  2.1. Первинне 4 4 0 5 4 2 0  

2.

За ознакою надходження


3. За видами

2.2. Повторне             0  
2.3. Дублетне             0  
2.4. Неодноразове             0  
2.5. Масове             0  
3.1. Пропозиція (зауваження)             0  
3,2. Заява (клопотання) 4 4 0 5 4   0  
  3.3. Скарга             0  
4. За статтю авторів звернень 4.1. Чоловіча   1 0       0  
  4.2. Жіноча 4 3 0 5 4 2 0  
  5.1. Індивідуальне 4 4 0 5 4 2 0  

5. За суб'єктом

 

6. За типом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. За категоріями авторів звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. За соціальним станом авторів звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Колективне             0  
5.3. Анонімне             0  
6.1. Телеграма             0  
6.2. Лист             0  
6.3. Усне 4 4 0 5 4 2 0  
6.4. Електронне             0  
6.5. Петиція             0  
7.1. Учасник війни             0  
7.2. Дитина війни             0  
7.3. Інвалід ВВв             0  
7.4. Інвалід війни             0  
7.5. Учасник бойових дій             0  
7.6. Ветеран праці             0  
7.7. Інвалід І групи             0  
7.8. Інвалід ІІ групи             0  
7.9. Інвалід ІІІ групи         1   0  
7.10. Дитина - інвалід             0  
7.11. Одинока мати 2     1   1 0  
7.12. Мати - героїня             0  
7.13. Багатодітна сім*я 1 4   2     0  
7.14. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи             0  
7.15. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС             0  
7.16. Герой України             0  
7.17. Герой Радянського Союзу             0  
7.18. Герой Соціалістичної Праці             0  
7.19 Дитина             0  
7.20 Інші категорії 1   0 3 3 1 0  
8.1. Пенсіонер   1         0  
8.2. Робітник       1 1   0  
8.3. Селянин             0  
8.4. Працівник бюджетної сфери       1     0  
8.5.
Державний службовець
            0  
8.6. Військовослужбовець           1 0  
8.7. Підприємець             0  
8.8. Безробітний 2 3   3     0  
8.9. Учень, студент             0  
8.10. Служитель релігіозної організації             0  
8.11. Особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена             0  

8.12.

Інші

2

  0   3 1 0  

9.

За результатами розгляду

9.1.

Вирішено позитивно

 

1   1 4 2 0  

9.2.

Відмовлено у задоволенні

4

3   3     0  
  9.3. Дано роз*яснення     0       0  

II. Основні питання, що порушуються  у зверненнях громадян

Індекс

Зміст питання

2019

2020

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

 

150.1

Влаштування дітей в навчальні закладу

 

      4 2 0  

 

150.3

Праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та ін.)

4

3   4     0  

 

150.6

Поліпшення матеріально – технічної бази, ремонт навчальних закладів

 

          0

 

 

150.8

Надання архівних довідок, роз*яснень

 

1   1     0

 

 

150.9

Інші

 

  0       0