Звіт про  надходження  звернень  громадян  за  показниками Класифікатора за 2019  та  2020 роки

I.  Характеристика звернення

1. За формою надходження

 

 

2019

2020

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

1.1. Поштою (електронною поштою)                
1.1.1 За допомогою засобів телефонного зв*язку                
1.2. На особистому прийомі 4 4 0 5 4 2    
  1.3. Через уповноважену особу                
  1.4. Через органи влади                
  1.5. Через засоби масової інформації                
  1.6. Від інших органів, установ, організацій                
  2.1. Первинне 4 4 0 5 4 2    

2.

За ознакою надходження


3. За видами

2.2. Повторне                
2.3. Дублетне                
2.4. Неодноразове                
2.5. Масове                
3.1. Пропозиція (зауваження)                
3,2. Заява (клопотання) 4 4 0 5 4      
  3.3. Скарга                
4. За статтю авторів звернень 4.1. Чоловіча   1 0          
  4.2. Жіноча 4 3 0 5 4 2    
  5.1. Індивідуальне 4 4 0 5 4 2    

5. За суб'єктом

 

6. За типом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. За категоріями авторів звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. За соціальним станом авторів звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Колективне                
5.3. Анонімне                
6.1. Телеграма                
6.2. Лист                
6.3. Усне 4 4 0 5 4 2    
6.4. Електронне                
6.5. Петиція                
7.1. Учасник війни                
7.2. Дитина війни                
7.3. Інвалід ВВв                
7.4. Інвалід війни                
7.5. Учасник бойових дій                
7.6. Ветеран праці                
7.7. Інвалід І групи                
7.8. Інвалід ІІ групи                
7.9. Інвалід ІІІ групи         1      
7.10. Дитина - інвалід                
7.11. Одинока мати 2     1   1    
7.12. Мати - героїня                
7.13. Багатодітна сім*я 1 4   2        
7.14. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи                
7.15. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС                
7.16. Герой України                
7.17. Герой Радянського Союзу                
7.18. Герой Соціалістичної Праці                
7.19 Дитина                
7.20 Інші категорії 1   0 3 3 1    
8.1. Пенсіонер   1            
8.2. Робітник       1 1      
8.3. Селянин                
8.4. Працівник бюджетної сфери       1        
8.5.
Державний службовець
               
8.6. Військовослужбовець           1    
8.7. Підприємець                
8.8. Безробітний 2 3   3        
8.9. Учень, студент                
8.10. Служитель релігіозної організації                
8.11. Особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена                

8.12.

Інші

2

  0   3 1    

9.

За результатами розгляду

9.1.

Вирішено позитивно

 

1   1 4 2    

9.2.

Відмовлено у задоволенні

4

3   3        
  9.3. Дано роз*яснення     0          

II. Основні питання, що порушуються  у зверненнях громадян

Індекс

Зміст питання

2019

2020

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

 

150.1

Влаштування дітей в навчальні закладу

 

      4 2    

 

150.3

Праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та ін.)

4

3   4        

 

150.6

Поліпшення матеріально – технічної бази, ремонт навчальних закладів

 

           

 

 

150.8

Надання архівних довідок, роз*яснень

 

1   1      

 

 

150.9

Інші

 

  0