Звіт про  надходження  звернень  громадян  за  показниками Класифікатора за 2019  та  2020 роки

I.  Характеристика звернення

1. За формою надходження

 

 

2019

2020

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

1.1. Поштою (електронною поштою)             0 0
1.1.1 За допомогою засобів телефонного зв*язку             0 0
1.2. На особистому прийомі 4 4 0 5 4 2 0 0
  1.3. Через уповноважену особу             0 0
  1.4. Через органи влади             0 0
  1.5. Через засоби масової інформації             0 0
  1.6. Від інших органів, установ, організацій             0 0
  2.1. Первинне 4 4 0 5 4 2 0 0

2.

За ознакою надходження


3. За видами

2.2. Повторне             0 0
2.3. Дублетне             0 0
2.4. Неодноразове             0 0
2.5. Масове             0 0
3.1. Пропозиція (зауваження)             0 0
3,2. Заява (клопотання) 4 4 0 5 4   0 0
  3.3. Скарга             0 0
4. За статтю авторів звернень 4.1. Чоловіча   1 0       0 0
  4.2. Жіноча 4 3 0 5 4 2 0 0
  5.1. Індивідуальне 4 4 0 5 4 2 0 0

5. За суб'єктом

 

6. За типом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. За категоріями авторів звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. За соціальним станом авторів звернень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Колективне             0 0
5.3. Анонімне             0 0
6.1. Телеграма             0 0
6.2. Лист             0 0
6.3. Усне 4 4 0 5 4 2 0 0
6.4. Електронне             0 0
6.5. Петиція             0 0
7.1. Учасник війни             0 0
7.2. Дитина війни             0 0
7.3. Інвалід ВВв             0 0
7.4. Інвалід війни             0 0
7.5. Учасник бойових дій             0 0
7.6. Ветеран праці             0 0
7.7. Інвалід І групи             0 0
7.8. Інвалід ІІ групи             0 0
7.9. Інвалід ІІІ групи         1   0 0
7.10. Дитина - інвалід             0 0
7.11. Одинока мати 2     1   1 0 0
7.12. Мати - героїня             0 0
7.13. Багатодітна сім*я 1 4   2     0 0
7.14. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи             0 0
7.15. Учасник ліквідації аварії на ЧАЕС             0 0
7.16. Герой України             0 0
7.17. Герой Радянського Союзу             0 0
7.18. Герой Соціалістичної Праці             0 0
7.19 Дитина             0 0
7.20 Інші категорії 1   0 3 3 1 0 0
8.1. Пенсіонер   1         0 0
8.2. Робітник       1 1   0 0
8.3. Селянин             0 0
8.4. Працівник бюджетної сфери       1     0 0
8.5.
Державний службовець
            0 0
8.6. Військовослужбовець           1 0 0
8.7. Підприємець             0 0
8.8. Безробітний 2 3   3     0 0
8.9. Учень, студент             0 0
8.10. Служитель релігіозної організації             0 0
8.11. Особа, що позбавлена волі, особа, воля якої обмежена             0 0

8.12.

Інші

2

  0   3 1 0 0

9.

За результатами розгляду

9.1.

Вирішено позитивно

 

1   1 4 2 0 0

9.2.

Відмовлено у задоволенні

4

3   3     0 0
  9.3. Дано роз*яснення     0       0 0

II. Основні питання, що порушуються  у зверненнях громадян

Індекс

Зміст питання

2019

2020

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

 

150.1

Влаштування дітей в навчальні закладу

 

      4 2 0 0

 

150.3

Праця і зарплата (питання призначення, звільнення, надання матеріальної допомоги, працевлаштування та ін.)

4

3   4     0 0

 

150.6

Поліпшення матеріально – технічної бази, ремонт навчальних закладів

 

          0

0

 

150.8

Надання архівних довідок, роз*яснень

 

1   1     0

0

 

150.9

Інші

 

  0       0

0