Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за:

Базовим компонентом дошкільної освіти (схвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 21.12.2020 протокол №12/1-2 та затверджений наказом колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.01.2021 №33).

 

Освітніми прграмами:

У групі раннього віку та різновіковій  за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук. кер. Проскура О.В., (лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1 /11 -16163)

В молодшій групі за освітньою програмою для дітей молодшого віку "Впевнений старт" (лист МОН України від 23.07.2020 № 1/11 - 4934)

В  середній групі за освітньою програмою для дітей середнього дошкільного віку «Впевнений старт» (лист ІМЗО  від 27.05.2019 № 22.1/12 – Г- 292)

В старшій групі за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (лист МОН України від 01.08.2017 № 1/11-7684)

Організація освітнього процесу в інклюзивній групй здійснюється за освітньою  програмою  для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби (відповідно до нозології), рекомендованої Міністерством освіти і науки України -  програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко»  (лист МОН України  № 802 від 24.07.2018).

Парціальні програми для інтеграції їх змісту у різні види діяльності: 

- реалізація завдань національно-патріотичного виховання дошкільників здійснюється шляхом інтеграції завдань  у різні види діяльності  при проведені занять з дітьми згідно з парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина». Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, автор: Каплуновська О.М. (лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85).;

   - з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху  «Дитина у світі дорожнього руху» автор Тимовський О.  (лист ІІТЗО  № 14.1/12-Г-1856 від 25.12.2016)

   -  з фізичного виховання дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» автор Лохвицька Л.В. (   лист ІМЗО № 22.1/12-Г- 1049 від  04.12.2018);

   - навчання дітей гри  з LEGO «Безмежний світ гри з LEGO» автор Рома О. (лист ІІТЗО № 2.1/12-Г-150від  28.12.2015);

   - з формуванню основ у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» автор Н. Гавриш (  лист ІМЗО № 22.1/12-Г- 46 від 12.02.2019).

   Діяльність гуртків здійснюється за такими програмами:

- з навчання дітей  дошкільного віку іноземної мови «Граючись, учимось» автор Гунько С.В. (лист ІМЗО № 21.1/12 – Г- 727 від 01.11.2017);

- з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» автор Єфіменко М. М. ( лист ІІТЗО від   № 22.1/12-Г- 627 від  09.07.2019);

-  з хореографічної діяльності дітей  «Дитяча хореографія»; автор Шевчук А.С. (лист ІМЗО від 18.05.2020 № 22.1/12-Г-282);

- з пізнавально – дослідницької діяльності  дітей  «Подорож до Ярнії» автори Загорулько Г.О., Леусенко К.І. (протокол № 1  від 20.02.2020 року засідання науково-методичної ради ХАНО).

Для проведення корекційної роботи з дітьми з ООП використовується Програма розвитку дітей дошкільного віку із синдромом Дауна "Діти сонця" (протокол№ 7 від 16.12.2019 засідання науково - методичної ради ІМЗО )