• Закону України «Про освіту» ;

• Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами);

• Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (від 06.07.2010 № 2442-VI);

• Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

• постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124 (1124-2009-п) «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»;

• Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»;

• наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності»;

• наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах";

• наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»;

• наказ Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області від 14.06.2017 № 344 «Про затвердження робочих навчальних планів ДНЗ»;

• лист Міністерства освіти і науки України від 24.01.2007 № 1/9-36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;

• лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Про планування роботи у дошкільних навчальних закладах»;

• лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»;

• лист КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

• лист МОНУ від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

• лист МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;

• листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;

. листа МОН від 17.08.2017 № 1/11-8268 "Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

У 2017/2018 навчальному році освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за:

- Базовим компонентом дошкільної освіти (схвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012 протокол №5/2-2 та затверджений наказом колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 №615),

- у групах раннього, молодшого, середнього та старшого віку за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», наук. кер. Проскура О.В., (лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015 № 1 /11 16163)