ПЛАН  РОЗВИТКУ на 2013 - 2018 роки              
БЛОК І. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ

 Проект 1. Виховуємо, розвиваємо особистість

Мета: забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей

п

Зміст роботи

Відповідаль­ний

Термін

Джерела

фінансування

Приміт­ка

1

2

3

4

5

6

Інтелектуальний розвиток дошкільника

1

Постійно працювати над створенням предметно-розвивального середовища в основних центрах: навики практичного життя; сенсорика; логіко-математичний розвиток; розвиток мовлення; підготовка руки до письма; художня діяльність; розвивальні ігри

Педагогічні працівники

2013-2018

Благодійні внески

 

2

Активізувати роботу з формування пізнавальної активності дошкільників

Педагогічні працівники

2013

 

 

3

Створити центр ейдетики на базі старшої групи

Педагогічні працівники

2013-2018

 

 

4

Збагачувати у дітей обрис (картину світу) навчаючи їх читанню за методикою М.Зайцева, О.Декролі.

Педагогічні працівники

2013-2018

 

 

Соціально-особистісний розвиток дошкільника, формування у дітей самосвідомості та самоповаги

1

Розробити завдання,  конспекти інтегрованих занять для дітей, спрямованих на уточнення понять про духовні цінності (щастя, посмішка, добро, милосердя, співчуття, прощення, страждання, любов тощо)

Вихователь - методист,

педагоги

2013-2014

 

 

 

Створити серію проектів екологічного спрямування для дітей старшого дошкільного віку

Вихователь - методист,

педагоги

2013-2014

 

 

2

Розробити планування з духовно-морального виховання дошкільників на основі національних традицій, літературних творів

Вихователь - методист,

педагоги

2015-2016

 

 

3

Систематизувати роботу з формування у дітей самосвідомості та самоповаги, правової освіти дошкільників

Педагогічні працівники

2013-2014

 

 

4

Створити картотеку українських народних ігор для дітей дошкільного віку

Вихователь - методист

 

2013-2014

 

 

Творчий розвиток  дошкільників

1

Оформити в групах центри ігор з піском, куточки  ігор з водою

Педагогічні працівники

2014

Благодійні кошти

 

2

Оформити осередки для впровадження в освітній процес сендплею

Педагогічні працівники

2014

 

 

3

Розробити конспекти занять, ігор з піском і водою для дітей молодшого та старшого дошкільного віку

Вихователь - методист,

педагоги

2014-2015

 

 

4

Оформити виставку дитячих творчих робіт

Педагогічні працівники

2014-2015

 

 

5

Щомісяця проводити для дітей театралізовані вистави за різною тематикою з участю дошкільників

Музичні керівники

2013-2018

 

 

б.

Сприяти роботі гуртків художньо-естетичного, фізкультурного, музичного напрямку

 

 

Вихователь - методист,

педагоги

2013-2016

 

 

Очікувані результати:

  •          Розвиток інтелекту дошкільників  як інтегрованого психічного явища, яке включає  ряд пізнавальних процес;
  •         Оволодіння дітьми навичками практичної повсякденної діяльності;

Проект 2. Здоров’я дитини

Мета: залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї

п

Зміст роботи

 

Термін

Джерела фінансування

Примітка

1

Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників

Керівник закладу, вихователь-

методист.

Інструктор з

фізкультури.

педагоги

2013-2018

 

 

2

Впроваджувати в практику роботи дошкільного навчального закладу оздоровчі технології

Вихователь -

методист,

педагоги

2013-2018

 

 

3

Забезпечувати дошкільний навчальний заклад науково-методичною літературою з окресленої проблеми

Вихователь -

методист ДНЗ,

педагоги

2013-2018

Благодійні кошти

 

4

Систематично здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей

Керівник закладу, вихователь-методист, сестра медична

Постійно

 

 

5

Забезпечити впровадження системи гартувальних заходів відповідно до перспективного планування

Сестра медична, педагоги

Постійно

 

 

6

Організувати проведення з педагогами соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних майстер-класів та тренінгів з метою удосконалення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ та родинах вихованців

Вихователь-

Методист, практичний психолог, інструктор з фізкультури

2013-2018

 

 

7

Запровадити комплекс заходів щодо попередження травмування та нещасних випадків під час навчально-виховного пронесу

Керівник закладу

Постійно

 

 

8

Привести у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог і норм групові приміщення,   спортивний майданчик, харчоблок

Керівник закладу, педагогічні працівники

Постійно

Благодійні кошти

 

9

Розширити мережу гуртків фізично-оздоровчого напрямку

Керівник закладу

 

     2014

 

 

10

Проводити моніторингові спостереження з питань мотивова-ного ставлення педагогів, батьків до свого здоров'я та здоров'я оточуючих

Керівник

закладу,

вихователь-

методист

2013-2014

 

 

11

Висвітлювати питання формування здорового способу життя на сайті ДНЗ

Керівник

закладу,

вихователь -

методист